Kind in de Knel

Wat kunt u doen voor zo’n kind?

In geen enkel gezin gaat het er altijd harmonieus aan toe. Ouders worden wel eens boos op hun kind of sturen het naar de slaapkamer als het vervelend is. Soms vallen er heftige woorden. Heel gewoon, en geen enkele reden tot bezorgdheid. In sommige gezinnen blijft het echter niet bij af en toe eens flink ruzie of een boze bui. Daar krijgen kinderen voortdurend van hun ouders te horen dat ze niets waard zijn, worden ze steeds afgesnauwd of uitgescholden en voelen ze zich niet veilig. Of ze krijgen nauwelijks aandacht en kunnen hun verhaal niet kwijt. In zulke gevallen worden kinderen psychisch mishandeld of emotioneel verwaarloosd. Kinderen kunnen daar ernstige psychische problemen door krijgen en zelfs voor hun leven worden beschadigd. Mensen die in hun omgeving een kind kennen dat ‘in de knel’ zit, worstelen vaak met de vraag of ze moeten ingrijpen en wat ze kunnen doen om het kind te helpen. Voor deze mensen is deze brochure bedoeld. Want een meester op school, een buurvrouw, een familielid of de moeder van een vriendje kan met kleine gebaren veel betekenen voor een kind dat het thuis moeilijk heeft.

* In deze brochure worden met ‘ouders’ ook bedoeld: stiefouders, pleegouders, co-ouders, verzorgers, opvoeders, etc. Voor de leesbaarheid van deze brochure is gekozen voor het woord ‘ouders’.

Bron: Fonds Psychischegezondheid