Klachten

Klachten

 

Een medewerker van Metabletica is verplicht zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan bepaalde regels. De overheid heeft de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

Onverhoopt kunnen er tijdens de hulpverlening dingen gebeuren waarover u ontevreden bent.

Wat u kunt doen

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft? Indien u klachten heeft over uw hulpverlener en/of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw hulpverlener zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw hulpverlener op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  1. U neemt contact op met de directeur bedrijfsvoering van de instelling, die heeft onder andere als taak in deze kwesties te bemiddelen. U kunt bij met een van de secretaresses een afspraak maken via het centrale telefoonnummer 040-2010022.
  2. U kunt contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris. U komt met hem of haar in contact door een klacht in te dienen op klachtenportaalzorg.nl of een mail te sturen aan info@klachtenzorgportaal.nl . U kunt dan een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Hij/zij staat u daarin bij.
  3. Is uw klacht van dien aard dat de bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke externe geschillencommissie. De geschillencommissie kunt u bereiken via de website klachtenportaalzorg.nl of per mail info@klachtenzorgportaal.nl .

Welke informatie heeft klachtenzorgportaal nodig.

Website.

Meldt u uw klacht via de website dan vult u online het klachtenformulier  volledig in.

Mail

U kunt uw klacht ook melden door het versturen van een mail aan info@klachtenportaalzorg.nl . In deze mail vermeldt u onderstaande gegevens.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres.

Datum

Uw zorgaanbieder, in dit geval Metabletica.

Duidelijk omschrijving van de inhoud van de klacht.

Duidelijk omschrijving van de feiten en omstandigheden waarop uw klacht betrekking heeft.

Wat u al gedaan heeft om tot ene oplossing te komen.

 

Het postadres van Klachtenportaalzorg BV is; Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

 

Uitgebreide informatie vindt u in documenten hieronder.

  1. Klachtenfunctionaris
  2. Klachtenregeling
  3. Geschillencommissie