Medicijnen voor kinderen en jeugdigen

Wat is medicamenteuze behandeling of farmacotherapie?

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die bij Metabletica-GGZ wordt ingezet als ondersteuning bij de behandeling van psychische problemen. Medicatie kan de klachten wegnemen. Ook kunnen medicijnen de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom worden ze vaak in combinatie met een behandeling aangeboden.

In diverse organen in ons lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Een juiste medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.

Als er medicijnen worden voorgeschreven, wordt goed gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Alleen de psychiater (of een andere arts) is bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Medicijnen werken bij kinderen niet hetzelfde als bij volwassenen. De psychiater bij Metabletica-GGZ zal daarmee goed rekening houden en dit ook uitleggen. Medicatie is nadrukkelijk een deel van de behandeling bij kinderen en jeugdigen.

Direct aanmelden Meer weten?