Huisregels Metabletica

Inleiding

Voor de ruimten op de locaties van Metabletica en eventueel voor de terreinen gelden gedragsregels voor cliënten en bezoekers. Deze gedragsregels worden aan cliënten en bezoekers kenbaar gemaakt.

•           De huisregels die gelden binnen Metabletica gelden voor het totaal van de GGz, zowel afdelingen Volwassenen als die van kinderen. Voor de formulering van de afdelingsregels wordt gebruik gemaakt van het model huisregels van GGZ Nederland.

•           Het protocol afdelingsregels beschrijft op welke wijze de regels worden vastgesteld, gewijzigd en gehandhaafd. Tevens wordt beschreven op welke wijze er over regels wordt gecommuniceerd.

Gedragscode cliënten en bezoekers

Metabletica wil een goede sfeer en een gezond en veilig klimaat binnen haar gebouwen en terreinen garanderen voor cliënten en bezoekers. Daarom hanteren wij de volgende gedragscodes voor de ruimten in gebouwen en voor de terreinen.

•           Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en een goede gang van zaken.

•           Een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik dragen bij aan een goede sfeer.

•           Toon respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de omgeving.

•           Problemen lossen we samen op door er open over te praten.

•           We moeten elkaar helpen waar dat nodig is.

•           Als instelling op het gebied van gezondheidszorg voorkomen we gedragingen die de gezondheid schade toebrengen, daarom wordt roken en drinken van alcohol ontmoedigd.

•           We houden ons aan de geldende wettelijke regels.

 

 

Algemene regels

 • Wij verlangen van een ieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd worden.
 • De middagpauze is van 12.30 tot 13.00 uur. Uw behandelaar wordt dan niet gestoord. De receptie is gedurende die tijd onbezet.
 • U kunt tussen 08.30 -12.30 en tussen 13.00 – 17.00 bij de receptie terecht voor vragen of het plannen van afspraken. Ook telefonisch is de receptie op deze tijden te bereiken.
 • We zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot en met 18.00. De reguliere behandeltijden vallen tussen 09.00 en 18.00. Voor enkele specifieke (groep)behandelingen hanteren wij gewijzigde opening- en behandeltijden. Deze communiceren wij direct naar de betreffende cliënten toe.
 • U kunt uw telefoon in de wachtruimte gebruiken. Zorgt u ervoor dat u andere wachtenden niet stoort. Van u wordt verwacht dat u uw telefoon gedurende de behandeltijd af zet. Dit in tegenstelling tot uw behandelaar die in geval van nood bereikbaar moet zijn.
 • In de wachtruimte kunt u gebruik maken van uw tablet of laptop, mits u ervoor zorgt dat anderen hiervan geen overlast hebben. Er is gratis WIFI beschikbaar.
 • In de wachtruimte kunt u gebruik maken van een kopje koffie of thee tegen betaling met een euro 50 cent munt. Water is gratis.
  Drankjes worden genuttigd in de wachtruimte en niet meegenomen door het gebouw naar een andere ruimte in het gebouw.
 • Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren.
 • U let zelf op waardevolle spullen, jassen en tassen e.d..
 • Er mag in de gebouwen niet gerookt worden.
 • Het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.
 • Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan of er moeten hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 • In Metabletica respecteren wij de privacy van alle mensen. Daarom mag er niet worden gefotografeerd en mogen geen gesprekken zonder toestemming worden opgenomen.
 • U kunt een klacht bespreken met uw behandelaar. Indien u er dan niet uitkomt kunt u een beroep doen op de directeur.
 • Er zijn verschillende brochures aanwezig die van belang kunnen zijn voor u als cliënt. U kunt ze vinden in het folderrek. Wij vragen u wel slechts foldermateriaal mee te nemen indien u dat ook daadwerkelijk gebruikt.