Depressie bij jongeren

Bij mildere vormen van depressie – zonder tekenen van suïcidaliteit of psychotische kenmerken – treedt vaak spontaan herstel op. Als de therapeut dit spontane herstel verwacht, of als het kind of de jongere niet openstaat voor behandeling, is ‘waakzaam afwachten’ een optie. Wanneer de depressie na vier weken waakzaam afwachten nog aanwezig is lijkt behandeling in de vorm van niet-specifieke ondersteunende psychotherapie raadzaam. Vaak is actief luisteren, steun geven of het kind of de jongere helpen met het oplossen van problemen voldoende. Voor middelmatige tot ernstige depressies, of voor mildere vormen van depressies die niet overgaan met ondersteunende behandeling, is psychotherapie de eerste keuze. In de praktijk zijn de beste ervaringen opgedaan met cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren en met interpersoonlijke therapie voor jongeren. Bij ernstige depressies kan (aanvullende) behandeling met antidepressiva nodig zijn. Over de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van antidepressiva bij kinderen en jongeren bestaat nog veel onduidelijkheid. Omdat depressies een terugkerend karakter hebben, is het belangrijk om de behandeling nog zes tot twaalf maanden voort te zetten nadat een verbetering is opgetreden. Dit wordt een ‘continuerende behandeling’ genoemd. Voor kinderen en jongeren met een ernstigere, terugkerende en chronische stoornis kan daarnaast nog een vorm van ‘onderhoudsbehandeling’ nuttig zijn. Wat betreft de behandeling lijkt een combinatie van psychosociale interventies als cognitieve gedragstherapie (CGT) en farmaceutische behandeling de beste resultaten te geven.

 

Behandeling goed mogelijk

Gelukkig is een depressie goed te behandelen. Wanneer je milde klachten hebt dan kan de huisarts je een zelfhulpprogramma adviseren. Heeft U zwaardere klachten dan kan hij U doorverwijzen neer een specialist. Met cognitieve gedragstherapie van een van de psychologen van Metabletica bent u in goede handen. U kunt eventueel deelnemen aan de groepstherapie MINDFULNESS. Een vorm van behandeling waar veel mensen een goed resultaat mee behalen.

Medicatie

De huisarts of via de psychiater van Metabletica kunnen U doorgaans tijdelijke medicijnen voorschrijven. Dat wordt gedaan wanneer u ernstig depressief bent. Verbetering is doorgaans niet direct maar na een paar weken merkbaar. Uw huisarts of de psychiater van Metabletica informeert u over eventuele bijwerkingen.

Goede behandeling

Een goede behandeling is van groot belang om terugkeer van de depressie te voorkomen of te verkleinen.

Direct aanmelden Meer weten?