Diagnostiek

Diagnostiek

Mogelijke redenen voor een psychologisch onderzoek (diagnostiek) zijn:

  • De hulpverlener wil meer zicht krijgen op de mogelijkheden en/of beperkingen van uw kind om een zo optimaal mogelijk behandelplan te kunnen opstellen.
  • Er is weinig vooruitgang in een behandeling of het vermoeden bestaat dat er problemen zijn die nog te weinig zijn uitgediept.
  • Als ouder/verzorger heeft u zelf het verzoek ingediend om capaciteiten te laten beoordelen en problemen te laten inventariseren. Een verwijzing voor onderzoek kan dan in overleg met de hulpverlener worden ingediend.

Een onderzoek kan in verschillende fasen van een behandeling plaatsvinden, namelijk:

  • In de beginfase van een behandeling om probleemgebieden te onderzoeken.
  • Tijdens een observatieperiode, ter ondersteuning bij het opstellen van een behandelplan.
  • In het verloop van een behandeling om behandelmogelijkheden beter toe te kunnen spitsen op uw wensen en mogelijkheden.
  • Aan het eind van een behandeling om het effect van de behandeling te meten.

In een psychologisch (test-)onderzoek gebruiken we verschillende methoden en instrumenten. Door middel van een gesprek of interview en het afnemen van tests en vragenlijsten krijgen we informatie over de capaciteiten, vaardigheden en beperkingen. Hoe het onderzoek er precies uitziet, hangt af van de vraagstelling. De uitslag van het onderzoek kan helpen bij het formuleren van de behandeldoelen. In een neuropsychologisch onderzoek verzamelen we door middel van tests informatie over allerlei functies die we vaak aanduiden als ‘cognitieve functies’. Voorbeelden hiervan zijn het geheugen, het concentratievermogen, de waarneming, taalfuncties, het ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen. Vaak krijgen we tegelijkertijd informatie over uw capaciteiten, vaardigheden, sociaal inzicht en intelligentie. In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Op basis hiervan kunnen we een uitspraak doen over. Met een psychologisch onderzoek is  het vaak mogelijk om onderscheid te maken in de situatie, de problemen en de manier waarop uw kind omgaat met spanningen. En hoe deze bijdraagt aan de draaglast- en draagkracht. Daarnaast proberen wij na te gaan op welke manier de vroeg ontwikkeling het huidig functioneren beïnvloedt. In een intelligentie-onderzoek meten we met behulp van een capaciteitentest het niveau van functioneren. Daarnaast brengen we de sterke en minder sterke kanten van het denkvermogen in kaart.

Direct aanmelden Meer weten?