Professionals

(Huis)artsen

Als verwijzer speelt u een belangrijke rol. U bent in de meeste gevallen het eerste en het enige contact die een cliënt voor de juiste hulp door verwijst psychologische en/of psychiatrische hulp. Samen met de cliënt bepaalt u of er wordt doorverwezen naar Metabletica.  Samen met u draagt Metabletica zorg voor een effectieve en efficiënte behandeling van uw cliënt. De behandelaars van Metabletica zetten zich volledig in om de klachten van uw cliënt op te lossen of minimaal te verminderen. Continu houden wij cliënttevredenheidsonderzoeken. Een score van 8,5 op een schaal van 10 vormt een zeer goede indicatie dat we erin slagen om klachten bij cliënten weg te nemen en/of te verminderen. Metabletica heeft hoog in haar vaandel staan dat hulp snel geboden kan worden.

Overleg

De behandelaren zijn beschikbaar voor onderling overleg. Met een telefoongesprek  040-2010022 of een mailtje info@metabletica.eu voor nadere afstemming is vaak een eenvoudige en snelle manier om voortgang te boeken in het herstelproces van onze gezamenlijke cliënt.

Consult

Een persoonlijk consult van onze psychiater of een van onze behandelaren is een van de mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Dat kan bij u op locatie of op een van de vestigingen van Metabletica. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om middels een telefonisch consult of via de mail een snelle en adequate oplossing. Een consult kunt u tegen geringe kosten inzetten wanneer u of eerder uw cliënt twijfelt of hij/zij een doorverwijzing wil.

Gemeenten

Vanaf 1 januari bent u als gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan de jeugd. Metabletica heeft met diverse gemeenten in Zuid Oost Brabant een overeenkomst voor behandeling van psychische klachten van kinderen en jongeren. Verwijzing gebeurt vanuit het wijkteam of sociaal team in de gemeente. (Huis) artsen kunnen nog steeds rechtstreeks verwijzen naar Metabletica voor behandeling van kinderen met psychische klachten. Metabletica zal bij rechtstreekse verwijzing zorg dragen voor een efficiënte en effectieve communicatie naar de gemeenten. Belangrijk is dat de cliënt snel geholpen kan worden.

Consult

Bijna 25 % van de psychische klachten van volwassenen komt voort uit de jeugdjaren. Tijdige en goede signalering met een juiste diagnose is derhalve van groot belang.

De mogelijkheid is zeker aanwezig dat er binnen de wijkteams bij bepaalde cliënten extra kennis en ervaring gewenst is om tot een juiste diagnose te komen. Metabletica heeft de mogelijkheid om de wijkteams hierin te ondersteunen. Dat kan door consultatie en of deelname aan een indicatieoverleg. Hier zijn niet altijd kosten aan verbonden. Indien u hier vragen over heeft of Metabletica daarvoor wenst in te schakelen kunt u het beste via het algemene nummer 040-2010022 of via de mail info@metabletica.nl contact met ons opnemen.

Kosten

“Toegankelijke geestelijke gezondheidszorg nabij, op maat en specialistisch leveren” is de missie van Metabletica. Toegankelijk betekent voor Metabletica voor een zo laag mogelijke prijs. In het kader van de aan gemeenten opgelegde bezuinigingen kan Metabletica ook voor uw gemeente een goede partner zijn. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.