Privacy

In de wet is geregeld dat wij niet zomaar informatie aan anderen mogen vragen of geven. In die gevallen wordt u dus om toestemming gevraagd. De dossiers worden bewaard in een digitaal archief. De wet schrijft een bewaartermijn van dossiers voor, daaraan houden we ons. Na het verlopen van die tijd wordt uw dossier vernietigd. Als u niet wilt dat uw dossier zo lang bewaard blijft, kunt u een brief schrijven waarin u verzoekt het dossier te vernietigen.