Pesten van kinderen

Als plagen pesten wordt…

We kennen allemaal de kleine plagerijtjes wel, vaak humoristisch bedoeld. Tijdens allerlei feestelijke aangelegenheden houden we ons weleens bezig met plagerijtjes en lachen we er hevig om. Jong en oud, bijna niemand uitgezonderd. Het wordt anders als je op school steeds voor het zelfde uitgescholden wordt. Vaak zijn het dezelfde jongeren die je ermee achtervolgen. Er kan zelfs geslagen of geduwd worden tijdens deze pesterijen. Deze pesterijen kunnen leiden tot serieuze lichamelijke of psychische klachten. Klachten die je voor je verdere leven kunnen achtervolgen of zelfs beschadigen.

Pesten komt bij veel kinderen voor. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 8% van de basisschoolkinderen minimaal één keer per week gepest wordt. Op de middelbare school is dat gelukkig aanzienlijk minder namelijk 2 %.

Opvangen van signalen

Het is van belang dat ouders van kinderen alert zijn op signalen die wijzen op pesten van hun kind. Wanneer kinderen allerlei uitvluchten gaan verzinnen om niet meer naar club, vereniging of school te gaan kan dat zo’n signaal zijn.

Andere aanwijzingen kunnen zijn:

  • Thuis niets meer te vertellen hebben over school
  • Geen klasgenootjes meer meenemen om te spelen
  • Schoolprestaties van het kind blijven achter bij zijn/haar mogelijkheden
  • Uw kind trekt zich vaak terug
  • Uw kind komt futloos somber over
  • Klachten met betrekking tot buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid of zelfs blauwe plekken
  • Spullen kwijt raken of regelmatig beschadigd thuis brengen

Oplossing Cursussen en trainingen

Metabletica heeft een aantal cursussen en trainingen in haar aanbod voor het aanpakken van psychische klachten. U kunt uw kind laten verwijzen via uw huisarts naar Metabletica zodat uw kosten vergoed worden. U kunt uiteraard ook deelnemen aan een groepstraining wanneer u zelf de kosten voor uw rekening neemt.

Direct aanmelden Meer weten?