Financiële afhandeling van uw factuur

Informatie over de financiële afwikkeling

De wijze waarop de financiële afwikkeling plaatsvindt in de gezondheidszorg is anders geregeld dan bij andere bedrijven. Declaraties van cliënten worden betaald door zorgverzekeraars (volwassenen) of door gemeenten (kind en jeugd, tot 18 jaar).

Volwassenen

Aan het einde van uw behandeling of na 1 jaar wordt uw behandeling bij Metabletica gedeclareerd door Metabletica. De declaratie wordt of direct naar de verzekeraar verstuurd of aan u als cliënt van Metabletica.

Declaratie naar uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar de mogelijkheid biedt aan Metabletica om rechtstreeks te declareren, dient Metabletica de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. Dat gebeurt wanneer uw zorgverzekeraar het gebruik van een akte van cessie toestaat of middels toezending via een digitale declaratie. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een specificatie of bericht van vergoeding met daarin detail informatie over de declaratie. Hieronder ziet u een voorbeeld van een bericht van vergoeding. Deze bericht van vergoeding verdient nadere uitleg omdat de informatie die daar op staat verwarrend kan zijn

Nota bedrag

Dit is het bedrag dat Metabletica gedeclareerd heeft. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de   behandeling die u heeft gehad en de hoeveelheid tijd dat Metabletica aan uw zorg heeft besteed. Die tijd is opgebouwd uit de afspraken en contacten die u heeft gehad, maar ook uit de verslaglegging en interne besprekingen met betrekking tot uw behandeling. Metabletica hanteert het  landelijk afgesproken tarief dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit is opgesteld en kan en mag hier niet vanaf wijken.

 

Niet vergoed Eigen Bijdrage

Wanneer Metabletica geen contract heeft met de zorgverzekeraar kan een gedeelte van uw nota niet vergoed worden. Dit noemt de zorgverzekeraar “Eigen Bijdrage”. Uw zorgverzekeraar kan de indruk wekken dat u als cliënt zelf verantwoordelijk bent om dit bedrag aan Metabletica te betalen. Metabletica kiest er echter voor om hier geen aanspraak op te maken, mits u ons een kopie van de specificatie stuurt. Wij brengen dit bedrag na afloop dus niet bij u in rekening.

 

 

Niet vergoed Eigen Risico

In deze kolom staat het bedrag dat betrekking heeft op het eigen risico dat u bent aangegaan met uw verzekeraar. Dat is in Nederland  € 385,- per jaar. Het bedrag kan hoger zijn wanneer u een hoger eigen risico met uw verzekeraar afgesproken hebt. Dit bedrag is uw eigen bijdrage in de jaarlijkse zorgkosten. Er is een aantal verzekeraars die de mogelijkheid bieden om dit bedrag maandelijks met u te verrekenen.

 

Vergoeding

Dit is het bedrag dat uw zorgverzekeraar betaalt aan de zorgverlener. In het geval dat Metabletica geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, valt dit bedrag lager uit dan het notabedrag.

 

Declaratie naar u, cliënt van Metabletica

Indien we de declaratie niet direct naar uw zorgverzekering kunnen of mogen sturen, dan stuurt Metabletica de factuur naar u. U bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan. Het is dan ook zaak dat u de factuur zelf zo snel mogelijk indient bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt aan u het bedrag uit en stuurt u hier per post of in een digitale omgeving een specificatie of bericht van vergoeding, vergelijkbaar met ons voorbeeld.

 

Indien u ons een kopie van deze specificatie stuurt, hoeft u alleen het bedrag dat uw zorgverzekeraar aan u heeft betaald, tezamen met uw eventuele eigen risico,  op de rekening van Metabletica te storten onder vermelding van het factuurnummer.

 

Kind en Jeugd (-18 jaar)

De financiering van zorg voor kinderen en jeugdigen wordt geregeld door de gemeente waar deze cliënt is ingeschreven. Voor hulp aan minderjarigen vraagt Metabletica na de intake een beschikking aan bij de betreffende gemeente. Pas op het moment dat deze beschikking afgegeven is door de gemeente kan Metabletica starten met de hulpverlening. De hieruit voortvloeiende declaraties gaan rechtstreeks naar de betreffende gemeente en worden door de gemeente aan Metabletica betaald.

 

Heeft u toch nog vragen?

U kunt  altijd contact opnemen met de financiële afdeling van Metabletica. Wij helpen u graag verder. Tel: 040 – 2010022