Financiële afhandeling van uw factuur

Informatie over de financiële afwikkeling

Basisverzekering
Behandelingen bij de psycholoog en de psychiater krijgt u altijd vergoed uit uw basisverzekering.
U betaalt voor uw behandeling in principe nooit meer dan uw eigen risico*. Uw eigen bijdrage hoeft u niet te betalen, ook al zegt uw zorgverzekeraar misschien iets anders. Hieronder leggen wij dat uit.

Maandelijkse rekening
Vanaf 1 januari 2023 worden de behandelingen maandelijks in rekening gebracht. Dit is zo door de overheid bepaald.
Op de rekening kunt u precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad en hoelang dat duurde. De geplande duur van een consult bepaalt de kosten. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Heeft u op één dag meerdere keren kort contact met uw zorgverlener (telefonisch of via e-mail) dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Rekening direct naar uw zorgverzekeraar of naar uzelf?
Iedere zorgverzekeraar mag zelf bepalen hoe de rekening moet worden aangeleverd. In sommige gevallen mogen we de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Bij andere verzekeraars moeten we de rekening naar u sturen. U dient deze rekening dan zelf meteen te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dat kan digitaal, maar ook per post.

Wel of geen contract met uw zorgverzekeraar
Voor de hoogte van de kosten maakt het voor u niet uit of wij wel of geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Soms geeft de zorgverzekeraar aan dat u behalve uw eigen risico, ook een eigen bijdrage aan ons moet betalen. Dat is bij Metabletica niet zo! Wij nemen de eigen bijdrage voor onze rekening*. Als u de rekening op tijd betaalt, betaalt u dus nooit meer dan het eigen risico!

De zorgverzekeraar moet de rekening binnen 10 werkdagen aan u betalen. Als u de rekening die u van ons krijgt dus meteen naar hen opstuurt, ontvangt u het geld van uw zorgverzekeraar altijd op tijd om ons binnen de betalingstermijn te kunnen betalen. Als dit niet zo zou zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico bedraagt in 2024 € 385,-
Met uw zorgverzekeraar kunt u een afspraak maken om het eigen risico vooraf gespreid te betalen, zodat u het niet in één keer hoeft te betalen. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar
U ontvangt van uw zorgverzekeraar een overzicht met informatie over de rekening. Op de achterkant van deze folder ziet u een voorbeeld van zo’n overzicht en de uitleg hierover.

De uitleg van uw zorgverzekeraar over de eigen bijdrage kan anders zijn dan de informatie die u van ons ontvangt. Veel organisaties brengen de eigen bijdrage namelijk wel in rekening, vandaar dat de zorgverzekeraars er in hun overzicht standaard vanuit gaan dat het overal zo is. Maar wij brengen de eigen bijdrage dus niet in rekening.*

*Alleen als u na de 2e herinnering de rekening nog altijd niet betaald heeft, dan wordt de eigen bijdrage alsnog in rekening gebracht. Zie hierover ook onze betalingsvoorwaarden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een bericht van vergoeding.

Nota bedrag
Dit is het bedrag dat Metabletica gedeclareerd heeft. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal consulten en de duur hiervan. Metabletica hanteert het landelijk afgesproken tarief dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit is opgesteld en kan en mag hier niet van afwijken.

Niet vergoed Eigen Bijdrage
Wanneer Metabletica geen contract heeft met de zorgverzekeraar kan een gedeelte van uw nota niet vergoed worden. Dit noemt de zorgverzekeraar “Eigen Bijdrage”. Uw zorgverzekeraar kan de indruk wekken dat u als cliënt zelf verantwoordelijk bent om dit bedrag aan Metabletica te betalen. Metabletica kiest er echter voor om hier geen aanspraak op te maken. Wij brengen dit bedrag na afloop dus niet bij u in rekening, zolang u zich aan de algemene betalingsvoorwaarden houdt.

Niet vergoed Eigen Risico
In deze kolom staat het bedrag dat betrekking heeft op het eigen risico dat u bent aangegaan met uw verzekeraar. Dat is in Nederland een wettelijk vastgesteld bedrag van € 385,- per jaar. Het bedrag kan hoger zijn wanneer u een hoger eigen risico met uw verzekeraar afgesproken hebt. De zorgverzekeraar mag dit jaarlijks in mindering brengen op de vergoedingen die u ontvangt, totdat dit maximum is bereikt. Dit bedrag is in het leven geroepen om de jaarlijkse zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden.

Vergoeding
Dit is het bedrag dat uw zorgverzekeraar betaalt aan de zorgverlener. In het geval dat Metabletica geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, valt dit bedrag lager uit dan het notabedrag.

Kind en Jeugd (-18 jaar)

De gemeente waarin u woonachtig bent dient in het algemeen gesproken de hulpverenring te betalen. Dat gebeurt wanneer de zorgaanbieder een contract heeft met betreffende gemeente. Heeft de zorgaanbieder geen contract met de gemeente dan zijn er nog 2 mogelijkheden.

  1. U kunt ervoor kiezen om uw hulpverlening zelf te betalen of
  2. U vraagt bij uw gemeente een Persoons Gebonden Budget aan voor de hulpverlening

Het budget dat u krijgt toegekend kunt u dan inzetten voor de zorg van uw kind.

Voor 2024 heeft Metabletica een contract met de gemeenten:

Waalre, Veldhoven, Geldrop Mierlo, Helmond, Nuenen, Asten, Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert Bakel en Son en Breugel.

Volwassenen

 

Heeft u toch nog vragen?

U kunt  altijd contact opnemen met de financiële afdeling van Metabletica. Wij helpen u graag verder. Tel: 040 – 2010022