Financiële afhandeling van uw factuur

Informatie over de financiële afwikkeling

Regelmatig krijgen we vragen over de financiële afwikkeling. Oorzaak hiervan is dat uw zorgverzekeraar u een brief stuurt met informatie over wat er wel of juist niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Veel van onze cliënten maken zich hierdoor onnodig zorgen, omdat de zorgverzekeraar de indruk wekt dat de cliënt nog vaak hoge bedragen zelf aan ons zou moeten betalen. Dit is bij Metabletica niet zo. Hieronder volgt een voorbeeld van zo’n bericht van vergoeding en leggen we uit wat de bedragen  inhouden.

 

Nota bedrag

Dit is het bedrag dat Metabletica gefactureerd heeft. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de   behandeling  die u heeft gehad en hoeveel tijd dat Metabletica aan uw zorg besteed heeft. Die tijd is opgebouwd uit de afspraken die u heeft gehad, maar ook uit de verslaglegging en interne besprekingen over uw behandeling.  Metabletica hanteert voor alle behandelingen het  landelijk afgesproken tarief dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit is opgesteld.

 

Niet vergoed Eigen Bijdrage

Wanneer Metabletica geen contract heeft met de zorgverzekeraar wordt een gedeelte van uw nota niet vergoed. Dit noemt de zorgverzekeraar “Eigen Bijdrage”. Uw zorgverzekeraar kan de indruk wekken dat u als cliënt zelf verantwoordelijk bent om dit bedrag aan Metabletica te betalen. Metabletica kiest er echter voor om hier geen aanspraak op te maken. Wij brengen dit bedrag na afloop dus niet bij u in rekening.

 

Niet vergoed Eigen Risico

In 2018 neemt Metabletica nog, alleen bij afgeronde behandelingen, dit eigen risico voor haar rekening. Indien uw zorgverzekeraar het eigen risico voor uw behandeling bij ons rechtstreeks bij u int, dan kunt u dat bedrag bij ons terugvragen. Hier is één uitzondering op van toepassing. In het voorbeeld ziet u namelijk dat deze cliënt gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico. Dat is een persoonlijke keuze om de maandelijkse premie voor verzekerde omlaag te brengen. Metabletica neemt alleen het gedeelte verplicht eigen risico van maximaal € 385 op zich. In ons voorbeeld krijgt de cliënt dus nog zelf een factuur voor het vrijwillige eigen risico van € 341,55( €726,55 – €385).

 

Vergoeding

Dit is het bedrag dat uw zorgverzekeraar betaalt aan de zorgverlener. In het geval dat Metabletica geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, valt dit bedrag lager uit dan het notabedrag.

Heeft u nog vragen dan mag u altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag. Tel: 040 – 2010022.