Cliëntenraad

Laat van je horen!
Ben jij cliënt van Metabletica (of vertegenwoordiger van een cliënt) en heb jij met jouw ervaringen ideeën, vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen in huis?
De cliëntenraad van Metabletica is voor iedereen bereikbaar!

Voor wie en van wie is de cliëntenraad?
De cliëntenraad is een zelfstandig en niet aan opdrachten van het huis gebonden deel van Metabletica. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De stem van de cliënten van Metabletica is van groot belang voor een blijvend goede hulpverlening.
De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten van alle doelgroepen binnen Metabletica. Zo kan zich de stem van zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen laten gelden.

Samen van vele kanten
Hoe meer de cliëntenraad te weten komt over wat rondom Metabletica en landelijk speelt, hoe beter zij haar taak kan vervullen.
De cliëntenraad heeft veel mogelijkheden om het perspectief van cliënten zoals jij te behartigen.
Cliënten kunnen altijd ervaringen, opmerkingen en ideeën bij de cliëntenraad aandragen. Tegelijk kan de cliëntenraad met regelmaat aan cliënten vragen stellen over wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook kan de cliëntenraad cliënten informeren over ontwikkelingen in huis en in het land.
Met deze inzichten kan de cliëntenraad uit eigen beweging adviezen aan de leiding van Metabletica geven. Andersom kan zich de cliëntenraad zelfstandig uitspreken over vragen die de leiding van Metabletica aan haar stelt.
Zo vullen wij elkaar aan om de hulpverlening van Metabletica ten gunste van haar cliënten steeds te blijven verbeteren.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad van Metabletica komt op voor de algemene belangen van alle cliënten.
Zij houdt zich onder andere bezig met:
• mogelijkheden van behandelingen binnen Metabletica en eventuele wachtlijsten voor verschillende doelgroepen,
• organisatorische vraagstukken rond Metabletica zoals uitbreiding, inkrimping en huisvesting,
• algemeen beleid van Metabletica op bestuurlijk en financieel gebied,
• informatie voor cliënten, onder meer over algemene (landelijke) ontwikkelingen en hun positie binnen de GGZ,
• alle andere onderwerpen die cliënten gezamenlijk kunnen raken,
• alle onderwerpen die de Wet Medezegenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aan Metabletica opdraagt.
De cliëntenraad van Metabletica komt regelmatig bijeen om ontwikkelingen te bespreken. Alle onderwerpen die cliënten gezamenlijk raken kunnen aan de orde komen.

Goed om te weten
Als je een persoonlijke klacht hebt, heeft Metabletica hiervoor een klachtenprocedure.
Het geheel aan individuele klachten kan voor de cliëntenraad aanleiding tot zelfstandig handelen zijn.

Vertrouwelijkheid
Het werk van de cliëntenraad van Metabletica is strikt vertrouwelijk. Alles wat de cliëntenraad te weten komt, blijft geheim en binnen de raad, behalve als cliënten zelf uitdrukkelijk toestemming geven om namens hen iets te ondernemen.

Meedenkers en meedoeners
Wij zoeken jou! De cliëntenraad van Metabletica zoekt mensen zoals jij (cliënten of vertegenwoordigers) die graag een steentje aan blijvende verbetering van goede hulpverlening van Metabletica willen bijdragen.
Wil je meer weten over wat jij zelf met jouw mogelijkheden kunt bijdragen aan de cliëntenraad? Neem contact op en de cliëntenraad zal met je in gesprek gaan.

Contact
Je kunt de cliëntenraad altijd bereiken:

E-mail:
infoclientenraad@metabletica.nl
Telefoon:
040-7820608
Postadres:
Cliëntenraad Metabletica
De Hofnar 2
5554 DA Valkenswaard


Amanda Lang
Voorzitter van de cliëntenraad Metabletica