Vacatures

Psychiater Volwassenen en K&J

Functie-informatie

Metabletica verleent ambulante behandeling in de specialistisch GGZ te Valkenswaard in Nederland. Metabletica tracht zijn werkwijzen zodanig in te richten, dat ze toegankelijk en op maat zijn. De hulpverlening is innovatief, evidence-based, matched-care en specialistisch. Metabletica is in ontwikkeling naar een grotere organisatie. De taken van de Psychiater zijn met name gericht op de onderzoek en behandeling. De psychiater is lid van de Zorg Advies Raad.

Functie-eisen Psychiater

 • Ervaring met de richtinggevende diagnostiek en indicatiestelling;
 • Affiniteit met cognitieve gedragstherapie;
 • Een klantgerichte en stressbestendige instelling;
 • Planmatig werken;
 • Visionair met nieuw elan;
 • Vlotte mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Ervaring met de computer;
 • Teamplayer;
 • Ervaring met Autisme en ADHD strekt tot aanbeveling.

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Peters, directeur Zorg, via telefoonnummer 040-2010022.

Aanstelling/Salariëring

Bespreekbaar

Uren per week

Bespreekbaar

Sollicitatieprocedure

Nadat u uw sollicitatiebrief heeft geschreven vindt er een selectie van de brieven plaats. Indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek ontvangt u een uitnodiging. Na het mondelinge interview krijgt u vervolgens telefonisch te horen of u doorgaat in de procedure. Indien u bent afgewezen krijgt u hiervan tevens schriftelijk bericht.

Uw sollicitatie met CV per post of email versturen. Per post naar: Metabletica, Hofnar 2, 5554 DA Valkenswaard, t.a.v. Het secretariaat.

Soort dienstverband: Onbepaalde tijd

 

Vacatures GZ-psycholoog K&J

 

Doel van de functie:

Vanuit de eigen beroepsverantwoordelijkheid ambulant behandelen en begeleiden van kinderen, jeugdigen en volwassenen (ouders) en hun systeem met complexe psychische problemen of psychiatrische stoornissen, die tot ernstig lijden en/of ernstige beperkingen dan wel disfunctioneren in diens maatschappelijk leven leiden. De werkzaamheden zijn gericht op klachtenreductie en verbetering van kwaliteit van leven van de patiënt.

 

Plaats in de organisatie:

Is verantwoording verschuldigd aan de directie. Is zelfstandig (regie)behandelaar en kan inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor behandelplannen waarbij een niet zelfstandig bevoegd hulpverlener als behandelaar opereert.

 

Resultaten:

 • Behandelingen voldoen aan de eisen van de professionele standaard van state of the art behandelen en aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen van behandelprogramma’s
 • Behandelingen uitgevoerd door niet- zelfstandig bevoegd behandelaren onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar voldoen aan de eisen van de professionele standaard van state of the art behandelen en aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen van het toegepaste programma
 • Bredere en verbeterde inzet van collegae- zorgprofessionals
 • Verbeterde processen of verbetering en uitbreiding van (zorg)producten en/of diensten die resulteren in een verhoogd organisatierendement van het programma
 • Beschikbaarheid van gegevens die voldoen aan de vastgestelde eisen van kwaliteit en kwantiteit door administratie, registratie en verslaglegging in het EPD (elektronisch patiëntendossier)

Kernactiviteiten:

 • Het verrichten van intakes
 • Het vaststellen van diagnoses
 • Het adviseren over (en uitvoeren van) aanvullend psychodiagnostisch onderzoek
 • Het opstellen en vaststellen van behandelplannen
 • Het uitvoeren van het behandelplan
 • Het bewaken van de voortgang, evalueren, zo nodig bijstellen en afsluiten van het behandelplan in multidisciplinair verband
 • Het geven van informatie en voorlichting aan patiënten en hun systeem
 • Het voeren van de regie over de behandeling indien de patiënt buiten het programma een behandeling volgt
 • Het superviseren, coachen en begeleiden van collega-zorgprofessionals
 • Het administreren en registreren van activiteiten, en verslaglegging in het EPD

Gezichtspunten:

Kennis:

Kennis op academisch niveau en geregistreerd volgens de Wet BIG.

Specifieke kennis omtrent de diverse doelgroepen en behandelmethodieken. De wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd t.b.v. behandeling, wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

 

Zelfstandigheid:

Werkt zelfstandig, stelt zelf prioriteiten en maakt een eigen planning van de werkzaamheden. Kan voor organisatorische aspecten terugvallen op de leidinggevende en voor behandelinhoudelijke vraagstukken op leidinggevende en collega-hulpverleners. Er is sprake van een eigen behandelverantwoordelijkheid.

 

Sociale vaardigheden:

De functie vereist sociale vaardigheden zoals: het kunnen motiveren en stimuleren in behandelcontacten; het vermogen om conflictsituaties te beheersen; flexibel zijn, het kunnen overtuigen en overbruggen van tegenstellingen en kunnen bemiddelen; het tot stand brengen, onderhouden en afbouwen van zowel kortdurende als langdurende behandelrelaties.

 

Uitdrukkingsvaardigheid:

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal is o.a. nodig in de contacten met patiënten en externe instanties en bij het opstellen van rapportages en brieven en het geven van presentaties en trainingen.

 

Overige functie-eisen:

Volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Systematisch en gestructureerd denken en handelen is nodig bij observatie en behandeling van patiënten.

Integriteit is nodig bij het omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens van patiënten.

De functie vereist een passende houding en voorkomen in de contacten met patiënten.

 

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Peters, directeur Zorg, via telefoonnummer 040-2010022.

 

Aanstelling salariëring

Uren per week: bespreekbaar

CAO GGZ en PFZW van toepassing

 

Uw sollicitatie met CV verzenden naar info@metabletica.eu of per post versturen naar Metabletica,

 

Hofnar 2, 5554 DA Valkenswaard, t.a.v. Het secretariaat

 

 

 

Open Sollicitaties

 

Voor een open sollicitatie kunt u uw CV en sollicitatiebrief sturen naar info@metabletica.eu met als onderwerp ‘open sollicitatie’.  Op het moment dat er een vacature beschikbaar komt zullen wij uw sollicitatie in overweging nemen.