Angststoornis bij ouderen

Als angst de oude dag beheerst

Ieder mens is wel eens bang, ook ouderen. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor naderend gevaar. Door angst raakt het lichaam in staat van paraatheid, zodat iemand kan vluchten als hij een brandlucht ruikt. Angst is dan een gezonde reactie op gevaar.

Maar sommige ouderen zijn erg angstig als daar nauwelijks of geen aanleiding voor is. Ze durven het huis niet uit, uit angst om te vallen. Ze gaan niet meer naar verjaardagen, bang om in paniek te raken. Veel ouderen tobben en piekeren vaak. Of ze zijn bang voor onverwacht urineverlies, vergeetachtigheid, te worden beroofd, voor trillen of erge pijn. Een vijfde van de mensen krijgen een angststoornis. Een angstoornis komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Meestal gaan ouderen met zulke buitensporige angsten de situaties die zij met angst in verband brengen uit de weg. Dit vermijdingsgedrag bepaalt hun leven steeds sterker. Ze worden daardoor niet minder bang, eerder meer. Zo kunnen ze een angststoornis ontwikkelen.

Herkent u dit?

U heeft regelmatig hoofdpijn, buikpijn, slaapt slecht, geen eetlust, bezorgde gevoelens. Bent u prikkelbaar, nerveus en gespannen. Deze klachten kunnen uw leef kwaliteit behoorlijk aantasten. Heeft U regelmatig last van verschillende van deze klachten? Zorgen die voor problemen op uw werk of thuis? Er kan dan sprake zijn van een angststoornis. De psychiater of de psycholoog van Metabletica kan hiertoe een diagnose stellen. Uw huisarts kan U hiervoor verwijzen naar Metabletica.

Behandeling

Metabletica heeft voor angststoornissen bij ouderen een passend zorgprogramma ontwikkeld. Door de inzet van cognitieve gedragstherapie en of medicijnen afhankelijk van de zwaarte van uw klachten helpen we u snel weer op weg.

Direct aanmelden Meer weten?

Comments are closed.