Team Metabletica

drs. Paul de Niet

Klinisch Psycholoog, Psychotherapeutspecialist (VGCt), Supervisor.
(BIG-registratie:19049650325)

“Onze cliënten komen naar Metabletica met een hulpvraag, niet voor de gezelligheid maar om samen te werken aan een oplossing.”

drs. Marie-Louise van Strijp

Psychiater
(BIG-registratie:59910671501)

“Het werken als kinder- en jeugdpsychiater is voor mij heel bijzonder, omdat ik het samenwerken met kinderen, jongeren en ouders erg uitdagend, dynamisch en interessant vind, waarbij ik mag/kan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind.”

drs. Erwin Lutzke

Klinisch Psycholoog
(BIG-registratie:59047612825)

“In een sfeer van menselijke, warme aandacht proberen we samen helderheid te vinden waar je wat aan hebt.”

drs. Walther van Lieshout

klinisch psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:39064919125)

“Als klinisch psycholoog help ik mensen te emanciperen, zichzelf te bevrijden van mechanismen die het zelfstandig functioneren beperken. Op deze manier probeer ik bij te dragen aan vrijmaking, autonomie en zelfsturing waardoor mensen plezier kunnen gaan beleven aan het tot expressie (kunnen) brengen van eigen mogelijkheden als persoon in relatie tot anderen.”

drs. Nathalie Aussems

GZ-psycholoog
(BIG-registratie 29062235825)

“De glimlach van binnenuit die gaandeweg het behandelproces op het gezicht van de cliënt verschijnt is steeds weer hartverwarmend.”

drs. Annemarie Broekhuijsen

GZ-psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie: 49002218416)

’’Ik  heb mij gespecialiseerd in de systeemtherapie. Met name partner relatie therapie en gezinnen met oudere kinderen.

Binnen de systeemtherapie draait het niet om de diagnose van de enkeling maar altijd om de klacht(en) binnen  de context. Waar komt iemand vandaan, wat heeft de persoon meegemaakt en welke omgevingsfactoren hebben hier allemaal in meegespeeld. Het gezamenlijk zoeken naar knelpunten en vervolgens kijken naar (on) mogelijkheden om hier mee om te gaan is een essentieel onderdeel van behandeling.’’

KimV

drs. Kim Verheijden

Psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:59926958216)

“Mijn open houding en frisse blik op het werkveld stelt mij in staat om volwassenen op een goede manier te helpen.”

drs. Mandy van Gorp

Psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:59929150116)

“Behandeling betekent samen werken aan verbetering. Daarbij is de cliënt de deskundige over zijn eigen leven, gevoelens en gedachten. De therapeut helpt de cliënt vanuit een objectieve kijk op de zaken om gedachten, gevoelens en gedrag te structureren, te begrijpen en indien nodig blijvend te veranderen.”

drs. Eva Kuijken

Psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:59930538716)

“Met een open warme houding wil ik graag ruimte bieden, om op deze manier samen naar een oplossing te zoeken voor de hulpvraag. Ik vind het belangrijk dat de cliënt kan leren regie te hebben over zijn of haar eigen leven en ik daarbij een helpende hand kan bieden.”

drs. Ruth Vandewaerde

Psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:19925658416)

Als psychotherapeut spreek ik met jou over je klachten op een manier die je helpt om pijnlijke gevoelens en/ of nare gebeurtenissen te verwerken. Deze gespreksvorm kan je ook helpen om moeilijke situaties vanuit een ander perspectief te bekijken of anders aan te pakken. Een pasklare oplossing voor de moeilijkheden waar je mee worstelt, is er niet. Wél heb ik de bereidwilligheid om een proces met jou aan te gaan waarin we samen opzoek gaan naar mogelijkheden in jezelf om deze gevoelens/ervaringen terug het hoofd te bieden.

drs. Anna Koster

Psycholoog, Psychotherapeut i.o.

“Met oprechte interesse en plezier voer ik diagnostiek en behandeling uit bij kinderen en jeugdigen waarbij hun welbevinden en ontwikkeling centraal staan. Het gezin en systeem om het kind heen betrek ik waar nodig en wenselijk, want samen staan we sterker.”

drs. Ruben Joos

Psycholoog

“Psychische problematiek verdient een oprechte benadering met een open blik waarbij de mens te allen tijde centraal staat.”

drs. Gina Daamen

Psycholoog

“Met oog voor gedachten, gevoelens en gedrag ga ik samen met de cliënt op zoek naar een weg naar een situatie die hij/zij weer aan kan. Van te groot naar klein genoeg. Zodat de cliënt het leven de baas blijft.”

drs. Evi Van Dijk

Psycholoog

“Met de nodige aandacht, interesse en kalmte wil ik samen op zoek gaan naar gevoelens en gedachten die spelen.”

drs. Silvie Broers

Psycholoog

“Ieder mens heeft zijn eigen levenspad. Het proces naar herstel is vaak een zoektocht binnenin jezelf. Mijn passie ligt bij het samen uitpluizen hoe iemand in elkaar steekt, om vanuit daar te werken naar een fijner en lichter leven.”

drs. Lynn Hendrikx

Psycholoog

“Belangrijk voor mij is om samen met de cliënt op weg te gaan. Dit begint bij het zien van een haalbaar pad. Als psycholoog sta ik naast de cliënt en bewandelen we samen het pad met mogelijke hindernissen. Uiteindelijk wil ik dat de cliënt zelf de ondernomen tocht tot een goed einde kan brengen. Ik probeer vanuit mijn empathische houding hierin zo goed mogelijk te helpen of te ondersteunen.”

drs. Dennis Jansen

Psycholoog

“Mijn motto is “jezelf blijven ontwikkelen”. Ik werk graag vanuit een holistische visie, want ik ben ervan overtuigd dat de mens als geheel gezien en benaderd moet worden en niet vanuit één probleem dat een eenzijdig perspectief van de persoon weerspiegeld. Hierin is zowel werk, privé, ontspanning als zelfbeeld van belang om een goede balans te creëren die past bij u als persoon.”

drs. Claudi van Deursen

Psycholoog

Een empathische en positieve houding zijn voor mij belangrijk om een veilige sfeer te creëren waarin we samen op zoek gaan naar stappen richting het gewenste doel. Door een persoonlijke aanpak te bieden waarin de kwaliteiten van de cliënt worden vergroot, werken we samen aan het krijgen van grip op gedachten en gevoelens.

drs. Lauren Kerkhofs

Psycholoog

drs. Marthe van den Oever

Psycholoog

drs. Marthe Broekhuis

Psycholoog

Rob Peters

Vaktherapeut

“Mensen helpen om alles wat ze tegenkomen, toe te laten zoals het is en niet zoals je denkt, vreest of hoopt. Hierdoor komen mensen weer in hun eigen kracht, vanuit hun eigen waarden!”

Maryl Boerenkamp

Secretariaat / Zorgadministratie

drs. Hélène Franken

Directrice bedrijfsvoering Zorg, klinisch psycholoog, psychotherapeut, praktijkopleider
(BIG-registratie:39063370425)

Peter van Steensel

Directeur bedrijfsvoering Marketing

Steven Vanderhoydonks

Directeur bedrijfsvoering financiën