Team Metabletica

drs. Paul de Niet

Klinisch Psycholoog, Psychotherapeutspecialist (VGCt), Supervisor en opleider.
(BIG-registratie:19049650325)

“Onze cliënten komen naar Metabletica met een hulpvraag, niet voor de gezelligheid maar om samen te werken aan een oplossing.”

drs. Nathalie Aussems

GZ-psycholoog
(BIG-registratie 29062235825)

 

“De glimlach van binnenuit die gaandeweg het behandelproces op het gezicht van de cliënt verschijnt is steeds weer hartverwarmend.”

drs. Erwin Lutzke

Klinisch Psycholoog
(BIG-registratie:59047612825)

 

“In een sfeer van menselijke, warme aandacht proberen we samen helderheid te vinden waar je wat aan hebt.”

drs. Marie-Louise van Strijp

Psychiater
(BIG-registratie:59910671501)

 

drs. Susanne Wewerinke

Psychiater
(BIG-registratie:29049411601)

“Echt luisteren, met respect en interesse, naar de klachten en wensen van de cliënt is onontbeerlijk voor een adequaat advies en een effectieve behandeling.”

drs. Ruscha van Roosmalen

GZ-Psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:29909886616)

“Uitgangspunt voor mij is dat ieder mens uniek is, met een geheel eigen manier van omgaan met en reageren op zijn of haar omgeving.”

KimV

drs. Kim Verheijden

Psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:59926958216)

“Mijn open houding en frisse blik op het werkveld stelt mij in staat om volwassenen op een goede manier te helpen.”

drs. Cindy Simons

GZ-psycholoog, seksuologe
(BIG-registratie:69919562525)

“Ik vergelijk mijn werk als psycholoog dan ook vaak met het beroep van vroedvrouw: ik begeleid weliswaar het proces, maar het is uiteindelijk de cliënt die het zware werk verricht en dus ook alle lof en respect verdient.”

 

drs. Suzanne de Hingh

Psycholoog

“Soms is het voor cliënten van Metabletica moeilijk om een uitweg te zien. Vol passie help ik hen met het ordenen van en grip krijgen op zaken, zodat zij weer op eigen kracht verder kunnen.”

drs. Ruben Joos

Psycholoog

“Psychische problematiek verdient een oprechte benadering met een open blik waarbij de mens te allen tijde centraal staat.”

drs. Mandy van Gorp

Psycholoog, Psychotherapeut i.o.

“Behandeling betekent samen werken aan verbetering. Daarbij is de cliënt de deskundige over zijn eigen leven, gevoelens en gedachten. De therapeut helpt de cliënt vanuit een objectieve kijk op de zaken om gedachten, gevoelens en gedrag te structureren, te begrijpen en indien nodig blijvend te veranderen.”


drs. Pauline Jonkers

Orthopedagoog

“Door écht te kijken zijn er altijd mogelijkheden te zien. Ik begeleid graag gezinnen in het vinden en versterken van hun eigen, unieke kracht.”

drs. Daphne Coppens

Orthopedagoog

“Door middel van mijn oplossingsgerichte aanpak help ik kinderen en gezinnen de focus te leggen op de eigen kwaliteiten en mogelijkheden, om op die manier tot hun gewenste situatie te komen. Daarbij vind ik het erg belangrijk dat ze de vaardigheden en het vertrouwen hebben ontwikkeld om op eigen kracht verder te kunnen.”


drs. Eva Kuijken

Psycholoog, Psychotherapeut i.o.

“Met een open warme houding wil ik graag ruimte bieden, om op deze manier samen naar een oplossing te zoeken voor de hulpvraag. Ik vind het belangrijk dat de cliënt kan leren regie te hebben over zijn of haar eigen leven en ik daarbij een helpende hand kan bieden.”

drs. Anna Koster

Psycholoog, Psychotherapeut i.o.

“Met oprechte interesse en plezier voer ik diagnostiek en behandeling uit bij kinderen en jeugdigen waarbij hun welbevinden en ontwikkeling centraal staan. Het gezin en systeem om het kind heen betrek ik waar nodig en wenselijk, want samen staan we sterker.”

drs. Gina Daamen

Psycholoog

“Met oog voor gedachten, gevoelens en gedrag ga ik samen met de cliënt op zoek naar een weg naar een situatie die hij/zij weer aan kan. Van te groot naar klein genoeg. Zodat de cliënt het leven de baas blijft.”

drs. Charlotte van Tiggelen

Psycholoog, Psychotherapeut i.o.

“Iemand letterlijk en figuurlijk weer lekker in z’n vel laten zitten – door klachten lichamelijk, psychisch en sociaal te benaderen kan aan het totaalbeeld gewerkt worden.”

drs. Evi Van Dijk

Psycholoog

“Met de nodige aandacht, interesse en kalmte wil ik samen op zoek gaan naar gevoelens en gedachten die spelen.”

drs. Sanne Scheepers

Psycholoog

“Door de focus op de mogelijkheden en krachten te leggen kijk ik hoe ik samen met een cliënt met een positieve blik aan de slag kan gaan met de zaken die minder goed gaan.”

drs. Lisa Wilbers

Psycholoog

“Met een open en empathische houding creëer ik een veilige gespreksomgeving waarin een cliënt weer vertrouwen krijgt en meer grip op gedachten en gevoelens.”

drs. Silvie Broers

Psycholoog

“Ieder mens heeft zijn eigen levenspad. Het proces naar herstel is vaak een zoektocht binnenin jezelf. Mijn passie ligt bij het samen uitpluizen hoe iemand in elkaar steekt, om vanuit daar te werken naar een fijner en lichter leven.”

drs. Lynn Hendrikx

Psycholoog

“Belangrijk voor mij is om samen met de cliënt op weg te gaan. Dit begint bij het zien van een haalbaar pad. Als psycholoog sta ik naast de cliënt en bewandelen we samen het pad met mogelijke hindernissen. Uiteindelijk wil ik dat de cliënt zelf de ondernomen tocht tot een goed einde kan brengen. Ik probeer vanuit mijn empathische houding hierin zo goed mogelijk te helpen of te ondersteunen.”

drs. Dennis Jansen

Psycholoog

“Mijn motto is “jezelf blijven ontwikkelen”. Ik werk graag vanuit een holistische visie, want ik ben ervan overtuigd dat de mens als geheel gezien en benaderd moet worden en niet vanuit één probleem dat een eenzijdig perspectief van de persoon weerspiegeld. Hierin is zowel werk, privé, ontspanning als zelfbeeld van belang om een goede balans te creëren die past bij u als persoon.”

drs. Chantal Valks

Psycholoog

“Vanuit een goede therapeutische relatie, onderzoeken we samen hoe je weer meer grip krijgt op je leven, waar je behoeften en verlangens liggen en wat jij nodig hebt om je levenskwaliteit te verhogen.”

drs. Janice Daemen

GZ-psycholoog
(BIG-registratie:09917659625)

 

“Het is vaak een hele drempel om hulp te zoeken en er gaat veel aan vooraf. Samen gaan we werken aan je klachten en persoonlijke valkuilen op basis van een goede vertrouwensrelatie op wetenschappelijk gebaseerde behandelmethoden.”

drs. Hélène Franken

klinisch psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:39063370425)

drs. Walther van Lieshout

klinisch psycholoog, psychotherapeut
(BIG-registratie:39064919125)

“Als klinisch psycholoog help ik mensen te emanciperen, zichzelf te bevrijden van mechanismen die het zelfstandig functioneren beperken. Op deze manier probeer ik bij te dragen aan vrijmaking, autonomie en zelfsturing waardoor mensen plezier kunnen gaan beleven aan het tot expressie (kunnen) brengen van eigen mogelijkheden als persoon in relatie tot anderen.”

Jolanda Boogers

Secretariaat / Zorgadministratie

Cynthia Krijgsman

Secretariaat / Zorgadministratie

Maryl Boerenkamp

Secretariaat / Zorgadministratie

Mira de Niet

Secretariaat / Financieel Medewerker

Rob Peters

Directeur Bedrijfsvoering Zorg

“Mensen helpen om alles wat ze tegenkomen, toe te laten zoals het is en niet zoals je denkt, vreest of hoopt. Hierdoor komen mensen weer in hun eigen kracht, vanuit hun eigen waarden!”

Steven Vanderhoydonks

Financieel Directeur

Peter van Steensel

Directeur Marketing

“Cliënten effectief, efficiënt helpen is van groot belang voor de cliënt en voor de maatschappij. Daarmee draag je bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten. Dat is in het belang van de maatschappij.”

Kevin Haas

Financieel Medewerker