Exclusiecriteria

Exclusiecriteria Volwassenzorg leeftijd 18+

 

Exclusiecriteria

 

 • Cliënten uit het schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen. (zie blz 129-150 DSM5)
 • Cliënten met een primaire verslaving en/of een verslaving die de behandeling belemmert (zie blz 345-407 DSM5). Over het algemeen hanteren wij de richtlijn dat de cliënt 6 maanden abstinent moet zijn na behandeling van verslavingsproblematiek.
 • Cliënten met een (duidelijk vermoeden van) primaire eetstoornis (zie blz 278-281 DSM5).
 • Cliënten met cognitieve stoornissen (zoals Niet Aangeboren Hersenletsel).
 • Cliënten met IQ < 80.
 • BMI onder de 18.
 • Cliënten met (een duidelijk vermoeden van) geronto-psychiatrische aandoeningen (zoals dementie of Alzheimer).
 • Cliënten met een (duidelijk vermoeden van) bipolaire stoornis.
 • Cliënten bij wie geen DSM5 classificatie kan worden gesteld.
 • Partner-relatietherapie.

 

 

Aanvullende exclusiecriteria

Wegens de complexiteit worden de volgende cliëntengroepen niet door Metabletica behandeld:

 • Cliënten met langdurig ernstige beperkingen in psychisch, sociaal, beroepsmatig functioneren én problemen op twee tot drie van deze levensgebieden.
 • Zorgmijdende cliënten.
 • Cliënten waarbij tijdens de behandeling meer outreachende zorg (praktisch / aan huis) geboden moet worden dan Metabletica noodzakelijk kan bieden.
 • Cliënt bij wie er een reëel risico op crisissituaties bestaat. Definitie crisissituatie: situatie waarbij je een regiebehandelaar nodig hebt, ook al ben je zelf de regiebehandelaar.
 • Ernstige comorbiditeit, waarbij de comorbiditeit voorop staat.
 • Cliënten met een behandelwens die niet door Metabletica geleverd wordt (bijv. homeopathie, Lens/neurofeedback).
 • Geen vaste woon- en verblijfplaats
 • Crimineel gedrag dat eerst aandacht behoeft / de behandeling belemmert.
 • Suïcidepogingen (recidiverend) of reële wensen daartoe.
 • Mensen met een wens tot levenseinde waarvoor ze al een traject doorlopen bij de levenseindekliniek.
 • Anders-talig onderzoek (Onderzoek is altijd Nederlandstalig onderzoek).
 • Kinderen en partners van medewerker : eerstegraads familie

 

Exclusiecriteria Kind- en jeugdzorg leeftijd 18-

 

Exclusiecriteria

 

 • Cliënten met psychotische stoornissen
 • Cliënten met een primaire verslaving en/of een verslaving die de behandeling belemmert (zie blz 345-407 DSM5). Over het algemeen hanteren wij de richtlijn dat de cliënt 6 maanden abstinent moet zijn na behandeling van verslavingsproblematiek.
 • Cliënten met een (duidelijk vermoeden van) primaire eetstoornis (zie blz 278-281 DSM5).
 • Cliënten met cognitieve stoornissen (zoals Niet Aangeboren Hersenletsel).
 • Cliënten met IQ < 80.
 • BMI onder de 18.
 • Cliënten met een (duidelijk vermoeden van) bipolaire stoornis.
 • Cliënten waarbij sprake is van een vechtscheiding zodanig dat deze onderzoek en/of behandeling in de weg staat, dus waarbij de vechtscheiding voorop staat
 • Cliënten bij wie geen DSM5 classificatie kan worden gesteld.

 

 

Aanvullende exclusiecriteria

Wegens de complexiteit worden de volgende cliëntengroepen niet door Metabletica behandeld:

 

 • Cliënten met langdurig ernstige beperkingen in psychisch, sociaal, beroepsmatig functioneren én problemen op twee tot drie van deze levensgebieden.
 • Zorgmijdende cliënten.
 • Cliënten waarbij tijdens de behandeling meer outreachende zorg (praktisch / aan huis) geboden moet worden dan Metabletica noodzakelijk kan bieden.
 • Cliënt bij wie er een reëel risico op crisissituaties bestaat. Definitie crisissituatie: situatie waarbij je een regiebehandelaar nodig hebt, ook al ben je zelf de regiebehandelaar.
 • Ernstige comorbiditeit, waarbij de comorbiditeit voorop staat.
 • Cliënten met een behandelwens die niet door Metabletica geleverd wordt (bijv. homeopathie, Lens/neurofeedback).
 • Geen vaste woon- en verblijfplaats.
 • Crimineel gedrag dat eerst aandacht behoeft / de behandeling belemmert.
 • Suïcidepogingen (recidiverend) of reële wensen daartoe.
 • Anders-talig onderzoek (Onderzoek is altijd Nederlandstalig onderzoek).
 • Cliënten niet woonachtig in Nederland.
 • Cliënten zonder beschikking die in niet-gecontracteerde gemeenten woonachtig zijn.
 • Kinderen en partners van medewerker : eerstegraads familie