Postnatale depressie

Somberheid na de bevalling, postnatale of postpartum depressie

20.000 vrouwen per jaar krijgen in meer of mindere mate een depressie na een bevalling. Dat is ongeveer 10 % van de vrouwen die in een jaar een kind krijgen. 50-80% van de vrouwen heeft na de bevalling spontane huilbuien last van nervositeit, slaapproblemen en of prikkelbaarheid. Het kan zijn dat de klachten pas ontstaan na enige weken. Doorgaans wanneer de borstvoeding gestopt wordt. Dat is ook niet vreemd na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Als moeder maak je in een korte tijd veel veranderingen mee, zowel lichamelijk als geestelijk. Er is een nieuwe of een extra verantwoordelijkheid die om enige gewenning en ervaring vraagt.

Wat zijn de meest voorkomende klachten?

Het heftigst kan zijn dat u heftige gevoelens van afkeer of haat heeft voor uw baby. U mist het moedergevoel heeft weinig plezier van uw baby of bent juist overbezorgd. Er kunnen zich echter veel meer klachten voordoen zoals:

 • Somberheid
 • Lusteloosheid
 • Extreme vermoeidheid
 • Huilbuien
 • Erg prikkelbaar en agressief
 • Concentratieproblemen
 • Vergeetachtig en in de war
 • Weinig of juist heel veel slapen
 • Geen eetlust meer
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Gevoel van waardeloosheid
 • Twijfels over uw geschiktheid als moeder
 • Machteloosheid
 • Veel piekeren
 • Ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid komen vaak voor.

De klachten kunnen zo ernstig zijn dat u uw normale taken niet meer kunt doen. Of u heeft krijgt waanbeelden van onwerkelijke maar wel mogelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld dat u uw kind van de commode laat vallen.

Hulp

Houden de klachten langer aan of krijgt u last van waanbeelden dan moet u zeker hulp gaan zoeken. Raadpleeg uw huisarts dan voor een eventuele doorverwijzing naar specialistische gezondheidszorg.

 

Direct aanmelden Meer weten?