Wachttijden

Datum: 24 januari 2024 Tot 1e intake Vervolgens:

Tot start behandeling

Kind & Jeugd 4 tot 5 maanden* 2 tot 4 weken
Volwassenen 6 tot 8 maanden 2 tot 4 weken

* deze wachttijd is afhankelijk van hoe snel uw gemeente de benodigde beschikking voor behandeling afgeeft. Zodra u de beschikking ontvangt, kunt u met  Metabletica contact opnemen voor het inplannen van behandelafspraken.

Toelichting Wachttijden

Heb je een verwijzing naar Metabletica, dan doen we er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Al is het maar omdat je zelf  door privé redenen niet op elk moment van de week kunt komen, of omdat je bijvoorbeeld met vakantie gaat. Ook kan het type behandeling dat je nodig hebt en of de bijbehorende behandelaar ruimte heeft op dat moment van invloed zijn. Om je een idee te geven hoe lang je moet wachten, publiceren we elke 1e week van de maand een inschatting van de wachttijden op deze pagina.

Aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd

Metabletica onderscheidt twee soorten wachttijden:

– Wachttijd tot intakegesprek
De wachttijd tot intake is het gemiddelde aantal weken tussen het moment dat je je aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt. Dit gemiddelde bepalen we door te kijken naar het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van behandelaren. Uw eigen beschikbaarheid kan nog van invloed zijn op de uiteindelijke wachttijd.

– Wachttijd na intake tot 1e gesprek van de behandeling
De wachttijd na intake is het gemiddelde aantal weken tussen het intakegesprek en het eerste behandelcontact. Dit gemiddelde bepalen we door te kijken naar het aantal intakegesprekken dat is ingepland en de beschikbaarheid van behandelaren. Vanuit het intakegesprek wordt bepaald wat voor behandeling het beste aansluit op uw hulpvraag. Dit kan van invloed zijn op de daadwerkelijke wachttijd. Daarnaast kan uw eigen beschikbaarheid nog van invloed zijn op de uiteindelijke wachttijd.

 

Inschatting wachttijden

De wachttijden gelden voor iedereen, ongeacht je zorgverzekeraar of de verwijzer. We doen ons best de wachttijden zo kort mogelijk te houden en om deze zo goed mogelijk in te schatten en na te komen.
Ondanks alle zorg die wij hiervoor dragen kunt u aan deze pagina en de genoemde wachttijden geen rechten aan ontlenen.