ADHD Kinderen

ADHD bij kinderen

Druk, druk, druk …

ADHD is een zeer goed bekende afkorting. De drukte van kinderen hoort bij het kind zijn. Rondrennende kinderen geen aandacht en niet luisteren; het hoort bij kinderen denken we. Maar ook volwassenen kunnen zich soms moeilijk concentreren, maken slordigheidsfouten of zitten onrustig te schuiven tijdens een vergadering. Maar bij sommige kinderen en volwassenen overheerst het gebrek aan concentratie en rust. Ze hebben moeite het dagelijks leven te organiseren en te plannen. Schoolprestaties en werk lijden hier ernstig onder. Ze hebben ook problemen in contacten met leeftijdgenoten en zijn thuis moeilijk hanteerbaar. Zulke kinderen en volwassenen lijden aan een aandachtstekortstoornis met hyperactviteit, vaak afgekort tot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel vertaald met Alle Dagen Heel Druk). Vroeger werd dit ook wel (niet helemaal juist) Minimal Brain Damage (MBD) genoemd.
Hoe herken ik ADHD bij mijn kind(eren)?

Snel afgeleid                                                                                   Weinig gevoel voor tijd

Dingen worden niet afgemaakt                                             Moeite met plannen van zaken.

Veel fouten worden er gemaakt                                            Moeilijk luisteren

Slecht onthouden                                                                         Voortdurend wiebelen tikken

Veel en druk in het praten                                                         Draven erg door

Onrustig inwendig gevoel                                                         Moeilijk kunnen ontspannen

Doen voordat er nagedacht is                                                 Anderen in de rede vallen Flap uit                                                                                               Antwoord geven voordat vraag gesteld is

Heftige emotionele uitbarstingen; drift en of huilbuien              Onhandig

Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden.    Houterig

Sociale signalen worden moeizaam opgevangen.

Er kan sprake zijn van ADHD wanneer bij een kind of volwassene constant meerdere van deze klachten sterk aanwezig zijn.

Sommige kinderen en volwassenen met ADHD hebben wel grote problemen hun aandacht ergens bij te houden, maar zijn niet hyperactief. Ze zijn juist opvallend stil, dromerig en passief. Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd, Attention Deficit Disorder. ADHD kan zich ook uiten in grote impulsiviteit en hyperactiviteit zonder aandachtsproblemen.

De diagnose moet gesteld worden door een psycholoog of psychiater.
Behandeling van ADHD bij kinderen

De behandeling van ADHD bestaat allereerst uit psycho-educatie. Deze voorlichting over de stoornis helpt inzicht te krijgen in de verschijnselen ervan. Ouders kunnen via Parent Management Training (PMT) of groepstherapie leren op een bepaalde manier om te gaan met hun kind met ADHD. Zo kunnen ze proberen het gedrag van hun kind bij te sturen. Eventueel gebeurt dit in combinatie met socialenvaardigheidstraining en psychotherapie. De school wordt ook vaak betrokken bij de behandeling. De behandeling kan worden gecombineerd met medicijnen.

Medicijnen

Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar wel de verschijnselen verminderen. Ze moeten meestal jarenlang gebruikt worden. Het meest gebruikte medicijn is methylfenidaat (Ritalin, Concerta). Dit medicijn helpt de onrust, impulsiviteit en concentratieproblemen te verminderen bij meer dan 70% van de kinderen en volwassenen met ADHD. Ook kan het de stemmingswisselingen en agressieve uitbarstingen beperken. Andere veelgebruikte medicijnen bij ADHD zijn antidepressiva en Clonidine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *