Kind in de knel

Psychische mishandeling kinderen

Wat kunt u doen?

Kindermishandeling komt (teveel) voor in Nederland. Er  zijn schattingen dat er jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 kinderen in Nederland het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Uit het aantal meldingen  dat binnenkomt bij de Advies en Meldpunten is direct af te leiden dat er een erg groot aantal gevallen van lichamelijke maar zeker ook geestelijke mishandeling verborgen blijft. Lichamelijk mishandeling is eenvoudiger te herkennen dan geestelijke mishandeling. Het effect van psychische en emotionele verwaarlozing kan levenslang zijn.

Wat is psychische mishandeling?

Het is algemeen bekend dat kinderen behoefte hebben aan waardering en steun. Wanneer het tegenovergestelde van toepassing is en ouders hun kind laten merken dat ze niets voorstellen, vaak uitschelden en belachelijk maken dan is er sprake van psychische mishandeling. Er zijn ouders die steeds dreigen naar hun kinderen en ze voortdurend bang maken. Dit kan onder andere doordat ze hun kinderen overdreven zwaar straffen voor kleine fouten die gemaakt worden. Wanneer ouders zich onvoorspelbaar gedragen in boos of juist lief reageren weet het kind ook niet meer wat het van zijn ouders kan verwachten. Dit heeft een onzeker en angstig kind tot gevolg. Maar ook het kind voor zichzelf houden en geen gelegenheid geven om met andere kinderen te spelen beschadigt een kind.

Hoe herkennen?

Als een kind lichamelijk en sexueel mishandeld wordt er eer meestal ook sprake van psychische mishandeling. Psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing komt echter ook daarbuiten voor. Ook bij een goed verzorgd kind met veel speelgoed en dure kleren betekent nog niet dat het kind de emotionele behoeften ingevuld krijgt. Wanneer een kind achter blijft in de motorische ontwikkeling kan dit veroorzaakt worden doordat er weinig of niet met de baby of peuter gespeeld wordt. Bij een ouder kind kan een onverzorgd uiterlijk een signaal zijn. Maar ook klachten over buikpijn of bedplassen kunnen signalen zijn. Naast deze vooral fysiek te constateren signalen kan het gedrag van het kind ( in vergelijking met leeftijdsgenoten) afwijkend zijn. Een kind at niet graag met leeftijdsgenoten speelt en zich terugtrekt of somber en onzeker is kan een belangrijke aanwijzing zijn. Het gedag van ouders niet te vergeten. Ouders die hun kind altijd vernederen doen dit ook in aanwezigheid van anderen. Zij zullen hun kind in gezelschap ook weinig aandacht geven.

Psychische hulp geven!

Kinderen die psychisch mishandeld zijn en/of emotioneel verwaarloosd zullen daar op latere leeftijd doorgaans veel last van ondervinden. Dit kan zich op allerlei manieren manifesteren. nachtmerries, angstaanvallen, zijn er een paar. Het kan zelfs resulteren in gehele of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid.In ernstige gevallen kan het leiden tot pogingen tot zelfdoding. Het effect en de ingrijpendheid op het kind zijn afhankelijk van diverse factoren waaronder het karakter van het kind en de de wijze waarop verwerking plaatsgevonden heeft. Mensen in de omgeving van het kind kunnen de “schade” beperken.

Psychische hulp is van belang.