Rouw- en verliesverwerking

Na de dood van een dierbare volgt de rouw en verliesverwerking

Dagelijks worden mensen geconfronteerd met het verlies van iemand die hem of haar dierbaar is. Dat is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen tijdens je leven. Zo’n afscheid kan je leven voor altijd veranderen. De reactie op het overlijden van een dierbare kan heel verschillend zijn. Je kunt het zelf ervaren als een “dood“ gevoel, volledige ontreddering maar een hele rustige kalme reactie van de nabestaande komt ook voor. In eerste instantie kan het verlies nog niet echt doordringen dat komt later als het gemis doordat je “eenzaam” achterblijft echt ervaren wordt. De praktische zaken die direct na het overlijden geregeld moeten worden kunnen de rouwverwerking vertragen.

Fases in de rouwverwerking

In de rouwverwerking doorloop je doorgaans een aantal fasen. De wijze waarop en de snelheid waarmee deze fases doorlopen worden kunnen heel verschillend zijn. Deze fases zijn ook afhankelijk van je binding met de overledene, je persoonlijkheid maar ook de omstandigheden van het overlijden ( jong, onverwacht, gewelddadig of door euthanasie) spelen een rol.

De verwerking van het verlies is voor iedereen anders. Jonge kinderen lijken verlies vaak snel te verwerken. Enige alertheid van de ouders en de omgeving is echter wel van belang. Kinderen kunnen neerslachtig worden of soms tijdelijke lichamelijke klachten krijgen of een terugval in de ontwikkeling. Oudere kinderen stellen de rouwverwerking weleens onbewust uit. Hun energie gaat vaak op aan de “puberteit”.

Rouwverwerking heeft tijd nodig

Neem vooral de tijd voor een goede rouwverwerking. In het algemeen wordt verwacht dat de rouwverwerking van korte duur is. Dat is vaak echter niet zo. Een rouwproces kost tijd en vaal zelfs meerdere jaren duren.

Hulp bij rouw- en verliesverwerking

Mensen die zelf al een rouwproces doorlopen hebben kunnen goede ondersteuning bieden. Zij begrijpen uw gevoelens. Deze lotgenoten hebben al ervaren dat de gevoelens van uitzichtloosheid, pijn en verdriet langzaam afnemen. Er zijn ook lotgenotengroepen met nabestaanden door een specifieke doodsoorzaak.

Medicijnen

Medicijnen kunnen in het begin hulp bieden. U huisarts kan u slaappillen of een kalmerend middel voorschrijven. Een goede gesprekspartner kunt u vinden in uw directe omgeving, bij het maatschappelijk werk of een geestelijke raadsvrouw of man.

Uw huisarts kan u ook doorverwijzen voor gespecialiseerde hulp naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg bij u in de buurt zoals Metabletica.

Direct aanmeldenMeer weten?

Geef een reactie