Psycho-educatiegroep AD(H)D

Psycho-educatiegroep AD(H)D

Doelgroep

Inclusie:

-Kinderen van 9-12 jaar die de diagnose AD(H)D hebben gekregen.

Exclusie:

-Kinderen met extreme gedragsproblemen en die niet in een groep kunnen functioneren.

-Kinderen met een IQ lager dan 80.

Deze training wordt ingezet aan het begin van een behandeltraject.

Doel

Het doel van de groep is de kennis over AD(H)D van de kinderen te vergroten (psycho-educatie) en de kinderen de mogelijkheid te bieden hun ervaringen met AD(H)D te delen met andere kinderen.

Doordat zij merken dat zij niet de enigen zijn met AD(H)D en in de groep ook meer over zichzelf te weten komen, kan de groep mede een positieve invloed hebben op hun zelfbeeld. Daarnaast wordt in de groep geoefend met positief denken.

Werkwijze/ Inhoud

Het betreft een psycho-educatietraining bestaande uit 5 bijeenkomsten.

Voorafgaand aan de training vindt een startgesprek plaats met kind en ouders waarin uitleg wordt gegeven over de groep. Achteraf vindt er een evaluatiegesprek plaats met kind en ouders waarin besproken kan worden welke hulp na de groep nog vereist is.

Bijeenkomst 1: kennismaken en uitleg over AD(H)D

Bijeenkomst 2: Voor- en nadelen van AD(H)D en handig leren denken

Bijeenkomst 3: Tips voor AD(H)D (1)

Bijeenkomst 4: Tips voor AD(H)D (2)

Bijeenkomst 5: Afsluiting

Praktisch

De training kan meerdere keren per jaar gestart worden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Het betreft een training van 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Aan de training kunnen maximaal 6 deelnemers meedoen.

Vorm

Het betreft een gesloten groep met een á twee vaste therapeuten.