Maatregelen coronavirus

Coronamaatregelen aangescherpt

In verband met de grote toename van het aantal corona besmettingen zijn de maatregelen door de rijksoverheid verder aangescherpt. Metabletica is een instelling voor de Geestelijke Gezondheidzorg en volgt daarmee de richtlijnen van GGZ Nederland.

Heeft u Corona gerelateerde klachten?

Meldt u dit dan bij het secretariaat 0402010022. De afspraak kan dan omgezet worden naar telefonisch of een video afspraak.

Basismaatregelen

De basismaatregelen blijven onverkort van kracht.

Reinig uw handen bij binnenkomst.

Geen handen schudden.

 

Locatie Valkenswaard.

1 ½ meter afstand weer verplicht

De verplichte afstand van anderhalve meter is weer ingevoerd. Houdt u hier rekening mee in de wachtruimte(s).

Om dit beter mogelijk te maken wordt het 1 richtingsverkeer op onze locatie Hofnar 2 weer ingevoerd. U gaat via de trappenhal of met behulp van de lift naar uw afspraak met uw hulpverlener.

Kom niet te vroeg. U kunt naar de kamer van uw hulpverlener en daar wachten. Komt u voor uw eerste afspraak dan komt uw hulpverlener u in de wachtruimte ophalen.

Geen mondkapjesplicht.

Er is in het gebouw locatie Hofnar 2 geen mondkapjesplicht. Uiteraard mag u zelf een mondkapje dragen. Stelt u het op prijs dat ook uw hulpverlener een mondkapje draagt dan kunt u dat aangeven en zal de hulpverlener ook een mondkapje dragen.

Uitgang

Na uw afspraak gaat u via de trappenhal van de nooduitgang naar buiten. U kunt de bordjes “uitgang” aan de muren volgen.

 

Locatie Bergeijk en Budel

Hier zijn geen afspraken met betrekking tot route van toepassing. U kunt gewoon via de ingang naar de spreekkamers van Metabletica. Geef elkaar wel ruimte.

 

 

Heeft u coronagerelateerde klachten. Blijf thuis en laat u testen. Is uw testresultaat negatief kunt u uw behandelaar bezoeken.

Dank voor uw medewerking.

Directie Metabletica