Maatregelen coronavirus

Beste relatie,

De regering heeft  de coronamaatregelen versoepeld.

De belangrijkste  versoepeling is het loslaten van de anderhalve meter maatregel vanaf 25 september.

Wat betekent dit voor u als bezoeker van één van onze locaties (Valkenswaard, Budel, Bergeijk).

 

Locatie Valkenswaard.

De éénrichtingsroute vervalt per maandag 27 september. Het gebruik van de trappenhal naar de nooduitgang is dan ook niet meer nodig. U gaat zoals u dat deed voor de coronamaatregelen via de trappenhal bij de hal zowel naar de behandelkamer als terug naar buiten.

Wat blijft vooralsnog wel.

Het pompje met ontsmettingsmiddel in de hal blijft vooralsnog staan. U kunt hier gebruik van maken indien u dat wenst. De opstelling van de stoelen op enige afstand van elkaar wordt voorlopig gehandhaafd. Hiermee willen we elkaar de ruimte blijven geven. Wij verzoeken u om ook rekening te houden met de andere aanwezigen.

Locatie Bergeijk en Budel

Hier zijn geen afspraken met betrekking tot route van toepassing. U kunt gewoon via de ingang naar de spreekkamers van Metabletica. Geef elkaar wel ruimte.

Wat blijft van toepassing.

Heeft u coronagerelateerde klachten. Blijf thuis en laat u testen. Is uw testresultaat negatief kunt u uw behandelaar bezoeken.

Dank voor uw medewerking.

Directie Metabletica