Maatregelen coronavirus

Valkenswaard, Budel & Bergeijk 1 december 2020

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in de openbare publieke ruimte.
Wat betekent dit voor onze cliënten?
Er is sprake van 2 verschillende situatie afhankelijk van de locatie die u bezoekt.

 
Valkenswaard
Hier is geen sprake van een openbare publieke ruimte maar van een bedrijfsruimte. Deze ruimte wordt op afspraak bezocht.
Hier geldt GEEN mondkapjesplicht.
U bent uiteraard wel vrij om een mondkapje te dragen. U kunt uw hulpverlener indien u dat wenst verzoeken om een mondkapje te dragen.

Bergeijk en Budel
Op deze locaties zijn de spreekkamers van Metabletica gevestigd in openbare publieke ruimtes. Hier is WEL een mondkapjes plicht in het gebouw (wachtruimtes). In de spreekkamer met de hulpverlener kunt u aangeven wat u wenselijk vindt.

 

Bergeijk 1 oktober 2020

Op locatie Bergeijk (publieke ruimte) is inmiddels mondkapje verplicht. Dat geldt voor onze medewerkers maar ook voor de cliënten die in Bergeijk op locatie komen.

 

Valkenswaard 18 maart 2020

Metabletica heeft in het kader van de coronacrisis ook maatregelen moeten nemen. In het belang van onze cliënten en de gezondheid van onze medewerkers gelden momenteel onderstaande maatregelen.
De behandelaar maakt per client in samenspraak met de regiebehandelaar de vakinhoudelijke inschatting of gelet op de hulpvraag en aanwezige problemen het verantwoord is om de afspraken op locatie om te zetten in telefonische dan wel beeldbelafspraken.
De behandelaar neemt telefonisch contact op met de client om dit nader te bespreken en af te spreken met client. Indien de afspraak, in overleg en met goedkeuring van de cliënt, omgezet wordt naar een telefonische of beeldbel afspraak vindt die plaats op het reeds geplande tijdstip.
Cliënten waarbij het nodig blijft om op locatie de behandelafspraak te doen wordt gevraagd om dit mogelijk op een iets afwijkend tijdstip te doen. Cliënten zijn gewend dat de afspraken op het hele uur gepland worden. Door deze te variëren in 15 minuten voor het hele uur, op het hele uur en 15 minuten na het hele uur dragen we zorg voor spreiding van cliënten in de wachtruimte van Metabletica.
Groepsbijeenkomsten gaan tot nader bericht NIET door. Cliënten die vanwege het vervallen van de groepsbijeenkomsten individueel contact willen en nodig hebben kunnen zich richten tot hun reguliere behandelaar.
Verder
Het begroeten middels handen schudden werd al eerder niet meer gedaan dat blijft zo.
Er wordt conform de richtlijnen enige afstand in acht genomen tussen cliënten, behandelaren en medewerkers met een ondersteunende functie.

Extra hygiëne maatregelen.
Toilet ten behoeve van gebruik van medewerkers en cliënten zijn strikt gescheiden.
De toiletten beschikken over desinfecterende zeep en papieren droogdoekjes.
Bij de balie is desinfecterend vloeistof en doekjes aanwezig. Cliënten wordt verzocht hier bij binnenkomst gebruik van te maken.
Dagelijks worden deurklinken gedesinfecteerd.

Afspraak wordt niet gehonoreerd.
Indien cliënten de locatie bezoeken ondanks dat zij de bekende klachten met betrekking tot het Coronavirus hebben zal de medewerker/behandelaar van Metabletica de afspraak alsnog weigeren.
Directie Metabletica