Weerbaarheidstraining ‘Bikkels in de Dop’

Weerbaarheidstraining ‘Bikkels in de Dop’

Doelgroep

Inclusiecriteria kind:

De kinderen die voor deze training in aanmerking komen, hebben problemen in het contact met andere kinderen (sociale angst, sociale incompetentie, ADHD en autisme spectrumstoornis) en/of geen grip op de eigen sociale situatie (voorbeelden: weinig weerbaar, gepest worden, moeite met emotieregulatie en herkennen van emoties van zichzelf en de ander).

Inclusiecriteria ouders:

Ouders moeten in staat zijn uit de voeten te kunnen met de theorie en werkbladen van de training om hun kind juist te kunnen begeleiden. Ouders moeten bereid zijn om in de thuissituatie wekelijks actief te oefenen met de oefeningen en kinderen actief te ondersteunen met het invullen van de werkbladen.

Tussentijds is er een telefonische evaluatie met ouders waarbij ouders in staat moeten zijn te reflecteren hoe de training tot dan toe ervaren wordt door het kind.

Inclusiecriteria leerkracht:

De leerkracht moet bereid zijn om zijn leerling te ondersteunen bij het oefenen tijdens school.

Exclusiecriteria:

– Kinderen die al op de middelbare school zitten

– IQ < 80

– Onvoldoende medewerking van ouders, het kind en/of de leerkracht.

– Er is sprake van een gedragsstoornis

– Partiële defecten bij het kind (bijv. niet kunnen verwoorden, niet kunnen lezen of schrijven).

Zorgpaden

De training kan onderdeel zijn van het zorgpad ADHD, Autisme, angst of depressie.

Werkwijze/ Inhoud

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens de weerbaarheidstraining:

  • Wat is weerbaarheid en assertiviteit
  • Jezelf leren kennen: wat kan ik goed en wat zijn mijn uitdagingen
  • Stress herkennen en inschalen met de stressmeter
  • Gedachten herkennen met hulp van Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob en Woeste Wilma
  • Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
  • Leren ontspannen en goed ademhalen met Chill Bill
  • ‘Nee’ leren zeggen en omgaan met kritiek
  • Reageren op plagen en pesten
  • De drie Bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit!

Doelstelling

Het doel van de weerbaarheidstraining is het probleemoplossend vermogen van de kinderen te vergroten via het oefenen in concrete sociale situaties (binnen en buiten de groep) en het aanleren van sociale cognities, waardoor ze beter over zichzelf denken en meer ontspannen zijn in nieuwe situaties. Zo kan hun zelfvertrouwen en zelfwaardering groeien.

Praktisch

Aantal deelnemers: maximaal 8 kinderen per groep

Aantal therapeuten: 2 therapeuten (1 therapeut per 4 kinderen)

Aantal sessies kind : 7 bijeenkomsten voor het kind

Aantal sessie ouders: 1 intake/kennismakingsgesprek met de trainer(s), 1 telefonische evaluatie tussentijds.

Dag/tijd van sessie: Aan het einde van een middag

Duur van een sessie: 1,5 uur met pauze

De groep kan naar verwachting  2 of 3 x per jaar draaien.

Vorm

Gesloten groep met twee vaste therapeuten