Pubermeiden groep Autisme Spectrum Stoornis

Pubermeiden groep Autisme Spectrum Stoornis

Doelgroep

Meiden van middelbare schoolleeftijd (13-17 jaar) met een Autismespectrumstoornis (ASS). De voorkeur gaat er naar uit dat ze al psycho-educatie hebben gehad over ASS. Indien de meerderheid geen psycho-educatie heeft gehad kan het programma aangepast worden hierop.

Deze training wordt ingezet gedurende een behandeltraject.

Doel

Het doel van de bijeenkomsten is dat meiden met ASS ervaringen delen met andere meiden met ASS en elkaar daarin helpen. Op deze manier leren ze meer inzicht krijgen in de ander en zal dus hun theory of mind vergroot worden. Daarbij zal het eigen probleemoplossend vermogen vergroot worden.

Werkwijze/ Inhoud

Het betreft een open groep waarin meiden sociale problemen kunnen delen en samen naar een oplossing zoeken, waarbij ook zelfbeeld een grote rol speelt. De meiden krijgen hierbij de gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen, vragen te stellen aan elkaar en elkaar te helpen.

Indien de meerderheid nog geen psycho-educatie heeft gehad, zal dit verweven worden in het programma. Er zal dan ingespeeld worden op de problemen die de meiden aangeven door uit te leggen wat voor rol ASS daarin speelt, welke kenmerken en uitingsvormen erbij horen en welke moeilijkheden ze daardoor kunnen tegenkomen.

Praktisch

De bijeenkomsten zullen starten indien er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 4). Het is een open groep dus er mogen meiden bijkomen. Aan de training kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen (afhankelijk van de groepsgrootte kan er een 2e therapeut bijkomen).

Het betreft 1 bijeenkomst van 1 tot 1,5 uur.

De bijeenkomst kan het beste in de middag worden gegeven gezien de schooltijden van meiden.

Vorm

Het betreft een open groep met 1 of 2 therapeuten.